Google Ads veranderingen

Belangrijkste wijzigingen in Google Ads 2018

Google heeft het afgelopen jaar de grootste veranderingen in tijden doorgevoerd in zijn advertentieplatform. De meest in het oog springende wijziging hierin is de naamswijziging […]